Souhlas s cookies

Nově nabízíme tzv. cookie lištu k udělení souhlasu s cookies dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nabízíme zajištění služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů podle požadavků Nařízení GDPR

Prošetřovatel


Provádíme činnost osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním (tzv. příslušná osoba)

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Zajistíme nezbytné náležitosti k řádnému fungování ochrany oznamovatelů ve Vaší organizaci