GDPR posouzení

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Nabízíme činnost Pověřence, Prošetřovatele a Whistleblowera.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nabízíme zajištění služeb Pověřence pro ochranu osobních údajů podle požadavků Nařízení GDPR.

Prošetřovatel - příjem a posouzení oznámení

Provádíme činnost osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním (tzv. příslušná osoba).

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Zajistíme nezbytné náležitosti k řádnému fungování ochrany oznamovatelů ve Vaší organizaci.