Co je GDPR?Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat fyzických osob.

Činnost pověřence pro ochranu osobních údajů

Nabízíme službu POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, s tím spojené činnosti dle obecného nařízení GDPR, zajištění komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů a vyřizování žádostí subjektů.

GDPR pro obce a města

Nabízíme funkci POVEŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ na základě smlouvy o poskytování služeb.

GDPR pro školy

Provádíme činnost POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNCÍH ÚDAJŮ pro školy a školská zaříení.