GDPR posouzení

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Chraňte své klienty i zaměstnance a udržujte jejich důvěru tím, že zajistíte bezpečnost jejich osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je odborník na ochranu osobních údajů, který je zodpovědný za dohled nad nakládáním s osobními údaji v organizaci. 

Je to nezávislá osoba, která pomáhá organizaci plnit povinnosti související s ochranou osobních údajů, jako je například GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává 4 funkce

Interní kontroly

Provádí interní kontroly, aby zajistil, že organizace dodržuje předpisy o ochraně osobních údajů.

Dozor

Zodpovídá za dohled nad nakládáním s osobními údaji v organizaci.

Poradenství

Poskytuje rady a podporu v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontakt s ÚOOÚ

Zastupuje organizaci při komunikaci s úřadem pro ochranu osobních údajů.

Při porušení zásad pro ochranu osobních údajů Vám hrozí pokuta až do výše:

0

nebo

0 %

ročního obratu Vaší společnosti

Chráníme Vaše osobní údaje.

S naší službou pověřence pro ochranu osobních údajů máte jistotu, že Vaše organizace plní všechny požadavky GDPR a že Vaše klienty a zaměstnance chráníte před ztrátou osobních údajů.

S naším týmem odborníků na ochranu osobních údajů zajistíte, že Vaše organizace nejen splní povinnosti, ale také se vyhnete vysokým pokutám.

Investujte do naší služby a ušetřete peníze díky našemu know-how a profesionálnímu přístupu.