Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Monitorujeme soulad s nařízením o ochraně osobních údajů, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s kompetencemi správce nebo zpracovatel v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů

Působíme jako kontaktní místo pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace a v případě vedení konzultací v jakékoli jiné věci

Poskytujeme poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatnění

Nabízíme informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle nařízení a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů

Přípravíme pro Vás individuální nabídku