Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Zajišťujeme

Pravidelné školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků organizace v rozsahu 90-120 minut

Oprávnění umožňující posuzovat dostupnost a pravdivost přijatých oznámení

Vyhodnocení vnitřního oznamovacího systému „VOS“

Zprovoznění elektrického nástroje pro učinění anonymních podání oznamovatelem

Zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele

Úpravu vnitřních předpisů k zajištění oprávnění příslušné osoby a povinnosti zaměstnanců

Přípravíme pro Vás individuální nabídku