Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Whistleblowing je důležitým nástrojem pro odhalení a potlačení nelegálních a neetických praktik, ochránce zaměstnanců a veřejných zdrojů.

Whistleblowing poskytuje lidem anonymitu, aby se mohli vyhnout represáliím ze strany svého zaměstnavatele nebo jiných osob, které by mohly být zapojeny do nelegálních nebo neetických praktik.

Cílem je odhalit a potlačit nelegální nebo neetické praktiky, ochránit zaměstnance před diskriminací nebo jinými nelegálními praktikami a zajistit správné využívání veřejných zdrojů.

Proč byste měli využít naše služby?

1. Ochráníme Vaše zaměstnance

Poskytujeme zaměstnancům možnost nahlásit nelegální nebo neetické praktiky, které se vyskytují v jejich práci, a tím se chránit před diskriminací nebo jinými nelegálními praktikami.

2. Potlačujeme korupci

Pomáháme odhalit a potlačit korupci a nekalé praktiky, které mohou poškozovat veřejný zájem a zneužívat veřejné zdroje.

3. Chráníme veřejné zdroje

Zajišťujeme, že veřejné zdroje jsou využívány správně a efektivně, což je prospěšné pro veřejnost.

4. Anonymita

Nabízíme lidem možnost nahlásit nelegální nebo neetické praktiky anonymně, což jim umožňuje vyhnout se tlakům ze strany zaměstnavatele nebo jiných osob, které by mohly být zapojeny do nelegálních nebo neetických praktik.

5. Zlepšujeme pracovní prostředí

Zdokonalujeme pracovní prostředí tím, že odstraňujeme nelegální nebo neetické praktiky a podporuje fair play.

6. Ukazatel kvality

Whistleblowing může být také vnímán jako znak kvality organizace, která má otevřený a transparentní systém pro řešení stížností a námětů.

Co je naší náplní práce?

Pravidelné školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků organizace

Vyhodnocení vnitřního oznamovacího systému „VOS“

Oprávnění umožňující posuzovat dostupnost a pravdivost přijatých oznámení

Zprovoznění elektrického nástroje pro učinění anonymních podání oznamovatelem

Zpracování povinně zveřejněných informací pro oznamovatele

Úprava vnitřních předpisů k zajištění oprávnění příslušné osoby a povinnosti zaměstnanců

Pomůžeme Vám.

Pokud jste někdy měli pocit, že se ve vaší společnosti děje něco špatného, ale nevěděli jste, jak to řešit, naše služba whistleblowera je pro vás tou správnou volbou. Naše služba poskytuje bezpečný a důvěrný způsob, jak nahlásit nekalé praktiky ve vaší společnosti, aniž byste se museli obávat o své zaměstnání či jiné negativní důsledky.

Naši odborníci prošli školením a jsou zkušení v řešení takovýchto situací. Navíc naše služba je 100% anonymní, takže se nemusíte obávat o svou bezpečnost.

Nenechávejte se tímto tlakem svazovat a nechte nás vám pomoci. Zakupte si naši službu whistleblowera a buďte klidní, že jste učinili správnou volbu.